Cách nâng cấp và hạ cấp phiên bản PHP trên CentOS 7

Cập nhật 02/12/2023

Trong bài viết này, BKNS sẽ hướng dẫn các bạn cách nâng cấp và hạ cấp phiên bản PHP trên CentOS 7

Cách nâng cấp và hạ cấp phiên bản PHP trên CentOS 7

I. Các bước hạ cấp PHP-FPM

Bước 1: Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại

Để kiểm tra hiện tại phiên bản PHP-FPM, bạn hãy sử dụng lệnh sau để kiểm tra.

php-fpm -v

Cách nâng cấp và hạ cấp phiên bản PHP trên CentOS 7

Và bản của mình là bản PHP 8.0.30, mình sẽ hạ cấp nó xuống PHP 7.3

Bước 2: Sao lưu cấu hình file

Khi bạn hạ cấp, hệ thống sẽ ghi lại cấu hình tập tin về mặc định ban đầu. Bạn cần sao lưu lại cấu hình cũ của tập tin để khôi phục lại khi hoàn tất quá trình hạ cấp nếu cần.

Mình sẽ thực hiện nhân bản ra thành một bản mới với tên đi kèm là .bak như sau. Và mình sẽ sao lưu lại file cấu hình php.ini và www.conf

cp /etc/php.ini /etc/php.ini.bak

cp /etc/php-fpm.d/www.conf /etc/php-fpm.d/ www.conf.bak

Sao lưu cấu hình file

Bước 3: Gỡ cài đặt gói PHP

Tiếp theo, bạn gỡ bỏ các gói PHP hiện có để cài đặt gói PHP mới. Và để kiểm tra các gói php, bạn có thể sử dụng lệnh RPM -qa để kiểm tra

rpm -qa | grep php

Kiểm tra gói PHP

Sau đó, bạn sẽ xóa tất cả các gói PHP 8.0 đã cài đặt và các gói phụ thuộc theo lệnh sau lệnh yum Remove.

yum remove php-*

Xóa các gói PHP

Bước 4: Cài đặt gói PHP mới

Bây giờ bạn hãy thực hiện hạ cấp PHP-FPM bằng lệnh sau. Vô hiệu hóa repo cũ và kích hoạt mới repo. Mình cần hạ PHP8 xuống PHP73 nên mình sẽ thực hiện disablerepo=remi-php80 và enablerepo=remi-php73

yum --disablerepo=remi-php80 --enablerepo=remi-php73 install php php-common php-gd php-xml php-fpm php-mysqlnd php-json php-mbstring php-xmlrpc php-opcache php-mysql

Cài đặt gói PHP mới

Thời gian hạ cấp diễn ra khá nhanh. Chỉ mất ít phút để hoàn tất và sau khi hạ cấp thành công, bạn bạn hãy phục hồi lại các file cấu hình đã backup trước đó

rm -rf /etc/php.ini

mv /etc/php.ini.bak /etc/php.ini

rm -rf /etc/php-fpm.d/www.conf

mv /etc/php-fpm.d/www.conf.bak /etc/php-fpm.d/ www.conf

Cài đặt gói PHP mới

Khởi động và kiểm tra trạng thái PHP-FPM

systemctl start php-fpm

systemctl enable php-fpm

systemctl restart php-fpm

systemctl status php-fpm

Hiện tại, bạn hãy sử dụng lại lệnh php -v để kiểm tra phiên bản PHP nhé. Với hình ảnh bên dưới, mình đã thực hiện hoàn tất hạ cấp và không gây ra bất kỳ lỗi nào ở các bước trên.

Cài đặt gói PHP mới

II. Nâng cấp PHP-FPM

Bước 1: SSH vào hệ thống và kiểm tra phiên bản

Sử dụng lệnh php -v nhanh để kiểm tra phiên bản từ cửa sổ Terminal. Hoặc một cách khác để tạo một tệp info.php trong thư mục lưu mã nguồn có nội dung sau.

SSH vào hệ thống và kiểm tra phiên bản

Bên dưới là hình ảnh minh họa thực tế của mình với phiên bản hiện tại là PHP 7.3 và mình sẽ nâng cấp lên bản PHP 8.0

Bước 2: Cài đặt EPEL Repo

Tiếp theo bạn cài đặt kho EPEL Repo. EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) là một kho chứa chương trình cộng đồng mở và miễn phí được Fedora phát triển và duy trì. EPEL cung cấp 100% các gói chương trình chất lượng cao dành cho các hệ điều hành Linux như Redhat, CentOS, Fedora. Và để cài đặt mình sẽ tải gói RPM để cài đặt như sau.

wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

rpm -Uvh remi-release-7.rpm epel-release-latest-7.noarch.rpm

yum install yum-utils

Bước 3: Nâng cấp phiên bản PHP-FPM

Tiếp theo để nâng cấp bạn cần kích hoạt kho lưu trữ Remi, bạn sử dụng lệnh sau để kích hoạt nhé.

yum-config-manager --enable remi-phpXX

Nâng cấp phiên bản PHP-FPM

Lưu ý: Thay đổi dòng XX bằng phiên bản PHP bạn cần nâng cấp. Ví dụ ở bài viết này mình cần nâng cấp lên 7.4 nên nhập vào là 74

Sau khi đã kích hoạt xong, bạn sử dụng lệnh yum update -y để bắt đầu quá trình nâng cấp phiên bản PHP-FPM. Đây là bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng để nâng cấp diễn ra. Quá trình nâng cấp sẽ không mất nhiều thời gian và nếu bạn đang chạy trong screen như theo đề xuất ở bước đầu của mình thì không cần phải lo lắng.

yum update -y

Sau khi hiện thông báo Complete điều đó có nghĩa đã hoàn tất. Và bạn hãy chạy lại lệnh php -v để kiểm tra nhé. Và bạn cũng có thể kiểm tra trực tiếp từ file info.php đã tạo.

Nâng cấp phiên bản PHP-FPM

Lời kết

Như vậy là bạn đã hoàn thành các bước Nâng cấp và hạ cấp phiên bản PHP trên CentOS 7BKNS hy vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn. Hãy tiếp tục theo dõi BKNS để không bỏ lỡ những bài viết hay và hữu ích khác!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Linux