Hướng dẫn tạo Database trên Direct Admin

Cập nhật 29/11/2023

Dưới bài viết này là hướng dẫn tạo Database trên Direct Admin, cùng theo dõi nhé!

Các bước tạo Database trên Direct Admin

Bước 1:

Đăng nhập vào trang my.bkns.net và chọn vào hosting và chọn gói hosting mà bạn muốn tạo Database.

Hướng dẫn tạo Database trên Direct Admin

Bước 2:

Đăng nhập vào trang quản lý Direct Admin

Hướng dẫn tạo Database trên Direct Admin

Giao diện quản lý Direct Admin sẽ hiện ra:

Hướng dẫn tạo Database trên Direct Admin

Bước 3:

Chọn MySQL Management→ create new database → cấu hình user name password cho database

Hướng dẫn tạo Database trên Direct Admin

Hướng dẫn tạo Database trên Direct Admin

Hướng dẫn tạo Database trên Direct Admin

Sau khi tạo database kết quả sẽ hiện ra như sau:

Hướng dẫn tạo Database trên Direct Admin

BKNS chúc các bạn thực hiện thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Direct Admin