Hướng dẫn quản trị Cloud VPS trên trang my.bkns.net

Cập nhật 01/12/2023

Trong bài viết này, BKNS sẽ hướng dẫn các bạn cách quản trị Cloud VPS trên trang my.bkns.net

Hướng dẫn quản trị Cloud VPS trên trang my.bkns.net

Bước 1: Trước tiên, bạn cần phải đăng nhập vào trang quản trị my.bkns.net

Cửa sổ đăng nhập my.bkns.net
Cửa sổ đăng nhập my.bkns.net

Bước 2: Tại mục “MANAGE“ → “Services“ → “Cloud Server” → Chọn dịch vụ cần quản lý. Khi có nhu cầu sử dụng, bạn có thể lựa chọn các gói VPS phù hợp.

Lựa chọn các gói VPS phù hợp
Lựa chọn các gói VPS phù hợp

Quản trị Cloud VPS

1. Tổng quan

Cơ sở thông tin của dịch vụ:

  • Console
  • Khởi động lại
  • Tắt VM
  • Cơ sở thông tin dịch vụ

Cơ sở thông tin dịch vụ

2. Network

  • Interfaces
Giao diện
Giao diện
  • Firewall

Bức tường lửa

Bức tường lửa

Bức tường lửa

3. Storage

Lưu trữ
Lưu trữ

4. Nhật ký hệ thống

Hệ thống ký hiệu Nhật Bản

5. Usage

  • Resources: Xem tài nguyên sử dụng
Xem tài nguyên sử dụng
Xem tài nguyên sử dụng
  • Network traffic: Xem lưu lượng mạng
Xem lưu lượng mạng
Xem lưu lượng mạng

6. Hóa đơn thanh toán

Hóa đơn thanh toán
Hóa đơn thanh toán

7. Gia hạn thủ công

Gia hạn thủ công
Gia hạn thủ công

8. Gia hạn tự động

Gia hạn tự động
Gia hạn tự động

9. Thay đổi chu kỳ thanh toán

Thay đổi chu kỳ thanh toán
Thay đổi chu kỳ thanh toán

Lời kết

Trên đây là các bước quản trị Cloud VPS trên trang my.bkns.net. Chúc bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng Dẫn Chung