Cách sửa lỗi “xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented” trên VPS sử dụng Direct Admin

Cập nhật 27/12/2023

Trong bài viết này, BKNS sẽ hướng dẫn các bạn Cách sửa lỗi “xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented” trên VPS sử dụng Direct Admin.

Cách sửa lỗi “xfs_quota cannot set limits Function not implemented” trên VPS sử dụng Direct Admin

Cách sửa lỗi “xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented” trên VPS sử dụng Direct Admin

Lỗi "xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented" trên một máy chủ VPS sử dụng Direct Admin thường liên quan đến việc cố gắng thiết lập hoặc thay đổi quota trên một hệ thống file XFS mà không có hỗ trợ quota được kích hoạt hoặc cấu hình đúng cách.

Kiểm Tra Hệ Thống File

Đầu tiên, hãy kiểm tra xem hệ thống file hiện tại của bạn có phải là XFS không. Sử dụng lệnh:

df -Th

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

Chúng ta sẽ chú ý đến dòng có ký tự cuối cùng /

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

Chạy lệnh:

mount | grep ' / '

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

Đối với định dạng xfs

Kiểm tra xem xfs được bật trong file directadmin.conf hay chưa bằng lệnh:

./directadmin c | grep use_xfs_quota

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

Kết quả nếu đã bật sẽ trả về 1

Tiếp theo chạy lệnh để sửa file grub:

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

Tìm dòng (tương tự)

Thêm rootflags=uquota,pquota vào sau, kết quả:

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

Backup và tạo mới file grub.cfg bằng lệnh: 

cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.orig

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

reboot VPS

Chạy lại quota bằng lệnh sau:

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra lại kết quả sau khi đã hoàn thành việc sửa lỗi bằng lệnh:

/usr/sbin/repquota /

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

Lời kết

Như vậy là bạn đã hoàn thành các bướcsửa lỗi “xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented” trên VPS sử dụng Direct AdminBKNS hy vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn. 

Hãy tiếp tục theo dõi BKNS để không bỏ lỡ những bài viết hay và hữu ích khác!

Chúc các bạn thành công.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Direct Admin