Hướng dẫn duy trì Cloud VPS trên trang my.bkns.net

Cập nhật 30/11/2023

Trong bài viết này, BKNS sẽ hướng dẫn các bạn cách duy trì Cloud VPS trên trang my.bkns.net

Hướng dẫn duy trì Cloud VPS trên trang my.bkns.net
Hướng dẫn duy trì Cloud VPS trên trang my.bkns.net

Hướng dẫn duy trì Cloud VPS trên trang my.bkns.net

Cách 1: Duy trì Cloud VPS bằng “Auto Limit”

Bước 1: Chọn dịch vụ Cloud VPS cần gia hạn

Chọn gói dịch vụ
Chọn gói dịch vụ
Chọn dịch vụ Cloud VPS cần gia hạn
Chọn dịch vụ Cloud VPS cần gia hạn

Bước 2: Chọn mục “Service Auto Renewal” để tự động gia hạn dịch vụ

Chọn mục “Tự động gia hạn dịch vụ”
Chọn mục “Tự động gia hạn dịch vụ”

Bước 3: Lưu chế độ “Service Auto Renewal

  • Ở “Auto Renew” → Nếu ​​muốn tự động chọn giới hạn “On“, hãy chọn ngược lại “Off“.
  • Chọn “Default payment method” (Phương thức thanh toán)
  • Chọn “Save Changes
Lưu chế độ "Tự động gia hạn dịch vụ"
Lưu chế độ “Tự động gia hạn dịch vụ”

Cách 2: Gia hạn thủ công

Bước 1: Chọn “Manual Service Renew” để gia hạn dịch vụ thủ công

Chọn "Gia hạn dịch vụ thủ công"
Chọn “Gia hạn dịch vụ thủ công”

Bước 2: Chọn “Gia hạn”

Chọn “Gia hạn”
Chọn “Gia hạn”

Bước 3: Kiểm tra và thanh toán hóa đơn

Kiểm tra và thanh toán hóa đơn
Kiểm tra và thanh toán hóa đơn

Lời kết

Trên đây là các bước duy trì Cloud VPS trên trang my.bkns.net. Chúc bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng Dẫn Chung