Hướng dẫn sử dụng trang Admin trong Direct Admin

Cập nhật 02/01/2024

Trong bài viết này, BKNS sẽ hướng dẫn các bạn cách Sử dụng trang Admin trong Direct Admin.

Hướng dẫn sử dụng trang Admin trong Direct Admin

Hướng dẫn sử dụng trang Admin trong Direct Admin

Phần trang admin của trang Direct Admin sẽ có bố cục được chia thành 2 phần chính:

+ Phần trên là các tính năng thao tác có thể thực hiện.

+ Phần dưới là cấu hình phần cứng và các dịch vụ có sẵn trong DA với các tính năng cơ bản được chia thành 6 phân vùng.

sử dụng trang Admin trong Direct Admin

1. Account manager

  • Create administrator: Tạo tài khoản admin
  • List administrator: Danh sách các tài khoản admin
  • Change password: Thay đổi mật khẩu admin
  • Creater reseller: Tạo tài khoản reseller
  • List reseller: Danh sách reseler
  • Manager reseller package up: Quản lý các gói reseller (Các gói này chứa và quản lý các reseller)
  • Show all user: Hiển thị các user đang có trong Direct Admin

2. Server Manager

Phần này chủ yếu được sử dụng để cài đặt và quản lý.

  • Administrator Setting: Cài đặt quản trị viên
  • Custom httpd configuration: Cấu hình cài đặt httpd
  • DNS manager: Quản trị DNS
  • Multi server setup: Cài đặt thiết lập kết nối nhiều server
  • Php configuration: Cấu hình php

3. Admin Tool

  • Admin backup / transfer: Tùy chọn sao lưu hoặc chuyển giao các tài khoản.
  • Process Monitor: Trình quản lý các tiến trình
  • System backup: Cấu hình hệ thống backup

4. System info & file

  • All user cron jobs: Tất cả các cronjob đang chạy trên hệ thống
  • File manager: Quản lý file source code hay các file khác trên hệ thống
  • File editor: Chỉnh sử file
  • System information: Thông tin hệ thống
  • Log viewer: Kiểm tra lịch sử nhật ký thao tác trên DA

5. Extra features: tính năng nâng cao

  • Phpmyadmin: Quản lý php
  • Plugin Manager: Quản lý các plugin được cài đặt trên DA
  • Config Server Sercurity & firewall tường lửa

6. All user cron jobs

Lời kết

Như vậy là bạn đã hoàn thành các bước Sử dụng trang Admin trong Direct AdminBKNS hy vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn. 

Hãy tiếp tục theo dõi BKNS để không bỏ lỡ những bài viết hay và hữu ích khác!

Chúc các bạn thành công.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Direct Admin