Hướng dẫn backup dữ liệu trên VPS-Server Linux tự dựng

Cập nhật 03/01/2024
Backup dữ liệu trên VPS-Server Linux tự dựng là một phần vô cùng quan trọng, không chỉ giúp đảm bảo an toàn thông tin mà còn giúp khôi phục dữ liệu nhanh chóng khi xảy ra sự cố. Bài viết này BKNS sẽ hướng dẫn bạn backup dữ liệu trên VPS-Server Linux tự dựng nhé! 
Hướng dẫn backup dữ liệu trên VPS-Server Linux tự dựng
Hướng dẫn backup dữ liệu trên VPS-Server Linux tự dựng

Các bước backup dữ liệu trên VPS-Server Linux tự dựng

Tạo script backup dữ liệu (Source + Database)

Tạo file auto-backup tại thư mục /bin bằng câu lệnh sau:

vi /bin/auto-backup

#!/bin/bash

 echo "Backup website demo1.com"
 mkdir /home/backup/$(date +"%Y-%m-%d")/             ## Tạo đường dẫn chứa File Backup
 mkdir /home/backup/$(date +"%Y-%m-%d")/demo1.com/
     
 echo "Starting backup database for demo1.com..."        ## Backup Database
 mysqldump --single-transaction --routines --triggers --add-drop-table --extended-insert -u admin_demo1 -p'OTHBleuc6QUt' admin_demo1 | gzip -9 > /home/backup/$(date +"%Y-%m-%d")/demo1.com/Database_$(date +"%Y-%m-%d").sql.gz

 echo "Starting backup files for demo1.com..."          ## Backup Source
 zip -r /home/backup/$(date +"%Y-%m-%d")/demo1.com/Source_$(date +"%Y-%m-%d").zip /www/wwwroot/demo1.com/ -q

echo "BACKUP Database & Source thanh cong vao luc $(date +"%Y-%m-%d")!"
echo "File backup da duoc luu tai: /home/backup/demo1.com"

Đoạn lệnh trên mô tả các thành phần sau: 

  • Tên website cần Backup: demo1.com
  • User Database: admin_demo1
  • Pass: OTHBleuc6QUt
  • Tên Database: admin_demo1
  • Đường dẫn lưu Backup: /home/backup/demo1.com/
  • Đường dẫn website cần Backup: /www/wwwroot/demo1.com
  • Đường dẫn lưu file backup Source + Database: /home/backup
  • Tên File Backup Source: Source.zip
  • Ten File Backup Database: Database.sql.gz

Phân quyền cho File auto-backup

chmod +x /bin/auto-backup

Chạy file script

auto-backup

File đã backup khi vào đường dẫn /home/backup/

Bên trong có cả file source code và database.

Tự động hóa backup với cron

Thêm dòng lệnh để thực hiện backup định kỳ. Ví dụ, backup hàng ngày vào lúc 2AM:

Thiết lập Cron Backup chạy vào 02:00 giờ sáng hàng ngày, và log sẽ được ghi lại tại đường dẫn /home/backup/log-backup.txt

(crontab -u root -l ; echo "0 2 * * * auto-backup >> /home/backup/log-backup.txt")

Khởi động lại dịch vụ Crond

systemctl restart crond

Kiểm tra Cron đã được thêm hay chưa?

cat /var/spool/cron/root

Tổng kết

Như vậy BKNS đã hướng dẫn cho bạn cách backup dữ liệu trên VPS-Server Linux tự dựng. Hy vọng rằng bài viết trên đã giúp bạn thao tác dễ dàng hơn và đem đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích! Bạn có thể truy cập website hướng dẫn BKNS để tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hơn nhé!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Linux