Hướng dẫn nén và giải nén File trên Direct Admin

Cập nhật 30/11/2023

Trong bài viết này, BKNS sẽ hướng dẫn các bạn cách nén và giải nén file trên DirectAdmin.

Hướng dẫn nén và giải nén File trên Direct Admin
Hướng dẫn nén và giải nén File trên Direct Admin

Hướng dẫn nén và giải nén File trên Direct Admin

Hướng dẫn nén File trên Direct Admin

Bước 1: Thêm “Forder” vào “Add to Clipbroad” → chọn “Clipbroad Action” → chọn nén tệp “Compress File

Nén tệp "Compress File"
Nén tệp “Compress File”

Bước 2: Chọn đường dẫn nén file rồi nhấn vào “Compress” để nén file:

Nhấn vào "Compress" để nén file
Nhấn vào “Compress” để nén file

Hướng dẫn giải nén File trên Direct Admin

Bước 1: Truy cập Direct Admin → chọn quản lý file “File Manager

Chọn quản lý file "File Manager"
Chọn quản lý file “File Manager”

Bước 2: Kéo chuột tới vị trí file cần giải nén chọn “Extract” để giải nén file

Chọn "Extract"
Chọn “Extract”

Bước 3: Chọn đường dẫn lưu file sau khi giải nén và click vào “Extract” để giải nén.

Chọn "Extract" để giải nén file
Chọn “Extract” để giải nén file

Lời kết

Trên đây là các bước nén và giải nén File trên Direct Admin. Chúc bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Direct Admin